Workshops, thema-lessen & lezingen

ico-fingers-pose

Op geregelde tijdstippen organiseert Yogastudio Aghora workshops, thema-lessenreeksen, en lezingen die te maken hebben met verschillende aspecten van yoga, ontspanning en de Aziatische cultuur. Hieronder vind u een overzicht van de workshops en lezingen die georganiseerd worden.

Indien u geïnteresseerd bent om één van onze workshops of lezingen te organiseren in uw yogavereniging, culturele vereniging, of bedrijf, gelieve dan contact met ons op te nemen.

De lesgever, Filip Pieters, is als licentiaat (master) in de Oosterse Talen en Culturen afgestudeerd aan de Universiteit Gent, en maakte zijn thesis over Hatha Yoga. Als Yogaleraar is Filip opgeleid in de Shivânanda en de Sampoorna Hatha Yogastijl.

Hij staat garant voor goed onderbouwde lezingen en workshops, waarin het onderwerp wordt aangebracht en uitgediept op een manier die voor iedereen toegankelijk is.

De meeste programma’s kunnen aangepast worden aan het doelpubliek. Het is ook mogelijk verschillende programma’s te combineren tot bijvoorbeeld een yogadag of een yogaweekend.

Lezingen

floral-decor

Een inleiding tot yoga

Dit thema kan als lezing of als workshop geboekt worden. De lezing of workshop is ideaal voor verenigingen of bedrijven die hun leden of personeelsleden willen laten kennismaken met Yoga. Het doelpubliek zijn dus mensen die niet met Yoga vertrouwd zijn of die sinds kort met Yoga begonnen zijn. Zowel de lezing als de workshop zijn zo samengesteld dat ze voor alle deelnemers toegankelijk zijn.

In de lezing wordt dieper ingegaan op enkele basisprincipes van Yoga. Ondermeer de volgende thema’s komen aan bod:

 • de Oosterse culturele achtergrond van Yoga
 • de basisprincipes van de Yogabeoefening: de yogahouding, de ademhaling en de inwaartse focus
 • de ontspanning als wezenlijk onderdeel van de Yogabeoefening + het toepassen van deze ontspanningstechieken op het werk of het dagelijkse leven
 • de voornaamste moderne Yogastijlen die in het Westen beoefend worden en hun kenmerken
 • Yoga en wetenschap: de resultaten van enkele wetenschappelijke studies die de effecten van Yoga bestudeerden

De workshop bevat naast de lezing ook nog een praktisch gedeelte die bestaat uit een zachte Yogales die voor iedereen toegankelijk is. In deze Yogales kunnen de deelnemers proeven van de belangrijkste Yogatechnieken: enkele houdingen, een paar ademhalingstechnieken, een lichte beoefening van concentratie en meditatie en vooral een grondige ontspanning.

De duur van de lezing en de workshop:

 • De lezing: 1,5 uur
 • De workshop: lezing + yogales: 3 uur
 • Een aangepaste duur is op aanvraag mogelijk

De klassieke yogafilosofie: Patanjali en de Yoga Sûtra

Ook voor mensen die NIET met Yoga vertrouwd zijn.

Een grondige inleiding tot de Klassieke Yogafilosofie van Patanjali aan de hand van de Yoga Sûtra.

In deze klassieke tekst wordt beschreven hoe men de geest stap voor stap kan verstillen, wat leidt tot wat de tekst noemt ‘het rusten in zichzelf’. De Yoga Sûtra drukt het in de openingsverzen als volgt uit:

 • ‘Yoga is het laten stilvallen van de gedachtengolven in de geest’ (yogash citta-vritti-nirodhah, I2)
 • ‘Dan rust de mens (letterlijk ‘hij die ziet’) in zichzelf’ (tadâ drashthuh svarûpe’vasthânam, I3)
 • ‘Anders is er vereenzelviging met de gedachtengolven (van de geest)’ (vritti-sârûpyam itaratra, I4)

In de lezing wordt er ingegaan op de voornaamste begrippen uit de Yoga Sûtra, en in het bijzonder op de werking van de geest (citta). Volgens de Klassieke Yoga is het mogelijk om de kern van de mens, wat ‘het zelf’ genoemd wordt, te leren ervaren.

Het voornaamste instrument om dit verwezelijken is de geest. De Yoga Sûtra geeft dan ook een grondige ontleding van de geest, op bewust (oa de vrittis of gedachtengolven) en onderbewust (oa de samskâras of onderbewuste indrukken en de vâsanâs of onderbewuste neigingen) niveau.

Tevens wordt er in de Yoga Sûtra grondig ingegaan op de verschillende hindernissen die in de geest aanwezig zijn, zoals de verschillende vormen van gedachtengolven (vrittis), natuurlijke ‘aandoeningen’ van de geest (klesha’s) en andere hindernissen (antarâya’s), zoals verstrooidheid, niet-gefocused zijn, en lethargie, die in de geest aanwezig zijn en die het verstillen van de geest in de weg staan.

Vervolgens gaan we in op de technieken en praktijken die de Yoga Sûtra aanreikt om de geest op een zodanige manier te trainen zodat hij stap voor stap verstilt en de bovenvermelde hindernissen uit de weg geruimd worden. De kern van deze technieken wordt gevormd door de beroemde achtvoudige Yoga (Ashtânga Yoga) van Patanjali, die technieken omvat zoals âsana (yogahouding), ademhalingstechnieken (prânâyâma), concentratie (dhâranâ) en meditatie (dhyâna).

Deze lezing kan gecombineerd worden met een praktisch gedeelte die bestaat uit een zachte Yogales die voor iedereen toegankelijk is, ook voor mensen die nog niet vertrouwd zijn met Yoga. In deze Yogales kunnen de deelnemers proeven van de belangrijkste Yogatechnieken: enkele houdingen, een paar ademhalingstechnieken, een lichte beoefening van concentratie en meditatie en vooral een grondige ontspanning.

Duurtijd:

 • lezing: 1,5 uur
 • lezing + yogales: 3 uur
 • Een aangepaste duur is op aanvraag mogelijk

Hindoeïsme in geuren en kleuren

Ook voor mensen die NIET met Yoga vertrouwd zijn.

Het Hindoeïsme is de oudste, de meest complexe, en de meest kleurrijke van de wereldreligies. In deze lezing krijgt u in een grondige inleiding tot dit systeem.

Doorheen de geschiedenis is er in het Hindoeïsme nooit sprake geweest van een centraal gezag of van dogma’s, en was er meestal een grote tolerantie tegenover nieuwe ideeën.

Dit heeft ertoe geleid dat het Hindoeïsme meer kan beschouwd worden als een verzamelnaam voor een hele reeks van soms zeer uiteenlopende tradities. In deze lezing worden de voornaamste van deze tradities behandeld: de Vedische component, de 6 klassieke filosofieën (in het bijzonder de Klassieke Yoga, de Samkhya en de Vedanta), de Tantrische component, de voornaamste goden (Shiva, Vishnu, de verschillende vormen van Devî,…) en de culten daarrond, de schitterende tempelbouwkunst, en de voornaamste epische literatuur.

Deze lezing kan gecombineerd worden met een praktisch gedeelte die bestaat uit een zachte Yogales die voor iedereen toegankelijk is, ook voor mensen die nog niet vertrouwd zijn met Yoga. In deze Yogales kunnen de deelnemers proeven van de belangrijkste Yogatechnieken: enkele houdingen, een paar ademhalingstechnieken, een lichte beoefening van concentratie en meditatie en vooral een grondige ontspanning.

Duurtijd:

 • Lezing: 1,5 uur
 • Lezing + yogales: 3 uur
 • Een aangepaste duur is op aanvraag mogelijk

Inleiding tot het Boeddhisme

Ook voor mensen die NIET met Yoga vertrouwd zijn.

Een inleiding tot het Boeddhisme aan de hand van Triratna’s of de Drie Juwelen van het Boeddhisme, namelijk de Boeddha, de Dharma, en de Sangha.

In dit programma wordt aandacht besteed aan:

 • De Boeddha, de stichter van het Boeddhisme
 • De Dharma: de leer van het Boeddhisme
 • De 4 Edele Waarheden en het Edele Achtvoudige Pad
 • De belangrijke stromingen van het Boeddhisme: oa Theravâda, Mahâyâna, en Zen
 • De Sangha: de structuur van de Boeddhistische gemeenschap

Deze lezing kan gecombineerd worden met een praktisch gedeelte die bestaat uit een zachte Yogales die voor iedereen toegankelijk is, ook voor mensen die nog niet vertrouwd zijn met Yoga. In deze Yogales kunnen de deelnemers proeven van de belangrijkste Yogatechnieken: enkele houdingen, een paar ademhalingstechnieken, een lichte beoefening van concentratie en meditatie en vooral een grondige ontspanning.

Duurtijd:

 • Lezing: 1,5 uur
 • Lezing + yogales: 3 uur
 • Een aangepaste duur is op aanvraag mogelijk

De achtergronden en technieken van Hatha Yoga

90% van de Yogatechnieken die vandaag in de verschillende Yogastromingen beoefend worden vinden hun oorsprong in de Hatha Yoga. In deze lezing leren we het fenomeen van de Hatha Yoga van naderbij kennen. Wat waren de verschillende sociale, culturele en filosofische ontwikkelingen die leidden tot het ontstaan van Hatha Yoga? Wie waren de mensen die deze krachtige Yoga in de Middeleeuwen ontwikkelden?

In de lezing wordt ook uitgebreid ingegaan op de technieken en praktijken die in de Hatha Yoga ontwikkeld werden als reactie op de bovenvermelde ontwikkelingen, en hoe die technieken vertaald worden en aan bod komen in de hedendaagse Hatha Yoga en Yoga in het algemeen.

Proto Yoga of de geboorte van Yoga: van Sjamanisme tot de Kathopanishad

Een verre reis in het diepe verleden van Yoga. In deze lezing keren we terug naar de tijd toen Yoga op zich nog niet bestond, maar waar mensen volop experimenteerden met theorieën, praktijken en technieken die later zouden samensmelten tot Yoga.

In deze lezing maken we stap voor stap de geboorte mee van Yoga. We beginnen met een bespreking van de mythologische oorsprong van Yoga zoals die in de Indische traditie beschouwd wordt, en daarna voert deze fascinerende reis ons van het oeroude Sjamanisme als mogelijke voorouder van Yoga via de sporen van Proto Yoga die we vinden in de hoogstaande Indusdalcultuur (3000 voor Christus) en in de Vedische cultuur en literatuur (in de Veda’s, Brahmana’s, en Aranyaka’s) naar de grote vernieuwingen van de Upanishaden, waarin we uiteindelijk ook Yoga zien geboren worden.

Workshops & thema-lessenreeksen

floral-decor

De Yoga Sûtra in de praktijk

Een workshop met zowel theorie als praktijk, waarin de inzichten en technieken van Patanjali’s Yoga Sûtra, de basistekst van de Klassieke Yoga, in een Yogapraktijkles verweven worden. De deelnemer leert de inzichten en de technieken aangereikt door de Yoga Sûtra te integreren in zijn/haar dagelijkse Yogabeoefening.

In deze klassieke tekst wordt beschreven hoe men de geest stap voor stap kan verstillen, wat leidt tot wat de tekst noemt ‘het rusten in zichzelf’. De Yoga Sûtra drukt het in de openingsverzen als volgt uit:

 • ‘Yoga is het laten stilvallen van de gedachtengolven in de geest’ (yogash citta-vritti-nirodhah, I2)
 • ‘Dan rust de mens (letterlijk ‘hij die ziet’) in zichzelf’ (tadâ drashthuh svarûpe’vasthânam, I3)
 • ‘Anders is er vereenzelviging met de gedachtengolven (van de geest)’ (vritti-sârûpyam itaratra, I4)

Eerst wordt er in het theoretische gedeelte ingegaan op de voornaamste begrippen uit de Yoga Sûtra, en in het bijzonder op de werking van de geest (citta). Volgens de Klassieke Yoga is het mogelijk om de kern van de mens, wat ‘het zelf’ genoemd wordt, te leren ervaren.

Het voornaamste instrument om dit verwezelijken is de geest. De Yoga Sûtra geeft dan ook een grondige ontleding van de geest, op bewust (oa de vrittis of gedachtengolven) en onderbewust (oa de samskâras of onderbewuste indrukken en de vâsanâs of onderbewuste neigingen) niveau.

Tevens wordt er in de Yoga Sûtra grondig ingegaan op de verschillende hindernissen die in de geest aanwezig zijn, zoals de verschillende vormen van gedachtengolven (vrittis), natuurlijke ‘aandoeningen’ van de geest (klesha’s) en andere hindernissen (antarâya’s), zoals verstrooidheid, niet-gefocused zijn, en lethargie, die in de geest aanwezig zijn en die het verstillen van de geest in de weg staan.

Vervolgens gaan we in op de technieken en praktijken die de Yoga Sûtra aanreikt om de geest op een zodanige manier te trainen zodat hij stap voor stap verstilt en de bovenvermelde hindernissen uit de weg geruimd worden.

De kern van deze technieken wordt gevormd door de beroemde achtvoudige Yoga (Ashtânga Yoga) van Patanjali, die technieken omvat zoals âsana (yogahouding), ademhalingstechnieken (prânâyâma), concentratie (dhâranâ) en meditatie (dhyâna).

Het praktische gedeelte van deze workshop bestaat uit een Yogales waarin de technieken en de praktijken, die in het theoretische gedeelte zijn toegelicht, geïntegreerd zijn. Deze Yogales is zo opgebouwd dat ze voor iedereen toegankelijk is, ongeacht de leeftijd of de fysieke conditie.

Duur workshop: 3 uur (theoretisch gedeelte: 1,5 uur en praktisch gedeelte: 1,5 uur)

Tantra: achtergronden, theorie en praktijk

Een grondige inleiding tot Tantra, met aandacht voor de Tantrische filosofie, de belangrijkste Tantrische scholen en stromingen, en de technieken en praktijken van Tantra.

Er is geen enkel Indische filosofisch systeem dat zoveel tot de verbeelding spreekt als Tantra. Het is echter ook een systeem waarrond enorm veel misverstanden bestaan en waarvan de echte basisprincipes slechts aan weinigen bekend zijn.

In deze workshop worden de basisprincipes van Tantra één voor één grondig uitgelegd met referentie naar historische data. We beginnen met de essentiële kenmerken van Tantra en de Tantrische kijk op het ontstaan en de aard van het universum (de 36 Tattvas van Tantra, met de variaties in de verschillende Tantrische scholen), en gaan verder met de Tantrische kijk op het menselijke lichaam en de mogelijkheden die het menselijke lichaam biedt in de beoefening van Yoga (het divya-deha, het chakra-systeem, de onderdelen van het subtiele lichaam (de nâdî’s, de âdhâra’s, granthi’s, enz.)). We eindigen met een overzicht van de verschillende Tantrische praktijken en technieken in de verschillende Tantrische scholen en stromingen.

De Zonnegroet (Sûrya Namaskâra) en Flow Yoga

In deze workshop wordt grondig ingegaan op het concept van Flow Yoga of ‘Vloeiende Yoga’. Belangrijke kenmerken hiervan zijn:

 • de âsanas of houdingen vloeien mooi over in elkaar
 • volledige integratie van adem en beweging. De adem leidt de bewegingen
 • de verschillende opeenvolgende houdingen worden een aantal keer herhaald wat leidt tot een zeer efficiënte beoefening

In de workshop wordt veel aandacht besteed aan de Zonnegroet (Sûrya Namaskâra), die bestaat uit 12 opeenvolgende bewegingen. Er wordt grondig ingegaan op:

 • de verschillende houdingen waaruit de Zonnegroet bestaat
 • enkele variaties van de Zonnegroet
 • het combineren van de Zonnegroet met andere houdingen
 • de traditionele beoefening van Zonnegroet begeleid met de Zonnemantras in het Sanskriet